Ready 2 Tack

Achtergrond

R2T staat voor "Ready to Tack", "Klaar om te Wenden". Wenden betekent dat de boeg van het zeilschip tegen de wind in gedraaid wordt zodat het jacht van hoog aan de wind aan de ene kant van het jacht naar hoog aan de wind aan de andere kant vaart. De zeilen zullen daardoor van de ene zijde naar de andere zijde willen gaan. Om dit mogelijk te maken moeten de fokkeschoten gevierd worden en aan de andere kant weer ingehaald worden op het moment dat het jacht in de wind ligt. Het grootzeil zal vanzelf over gaan. 


Klaar om te Wenden?


De vraag "Klaar om te Wenden?" wordt vlak voor de manoeuvre gesteld door de stuurman om het hele proces van overstag gaan te beginnen. Iedereen gaat naar de juiste positie op de boot en doet alle voorbereidingen om de manoeuvre goed uit te voeren. Het is een metafoor voor: Is het bedrijf klaar voor verandering, voor nieuwe uitdagingen die mogelijkerwijs opkomen? Is het bedrijf klaar voor innovaties die ingevoerd moeten worden om de concurrentie aan te gaan?


Klaar om te Wenden!


"Klaar om te Wenden" kan ook een opdracht zijn, een commando om alles gereed te maken voor een verandering omdat zich problemen opdoemen die snel geadresseerd moeten worden. Uw bedrijf moet flexibel zijn om snel te ageren zodat uitdagingen uitgevoerd kunnen worden. Uw medewerkers bewegen gemakkelijk mee met veranderende omstandigheden.


"Klaar om te Wenden"


Maar "Klaar om te Wenden" is ook een missie. Het uiteindelijke doel om continue klaar te staan om veranderingen door te voeren voordat problemen opdoemen. Innovaties in te voeren voordat ze herkend worden als vernieuwend. Uw bedrijfsvoering wordt daardoor beter beheersbaar en voorspelbaar en u wordt niet meer verrast.