Ready 2 Tack

Ready 2 Tack

Cadans in Innovatie

R2T ondersteunt uw technisch maakbedrijf bij het opzetten van een innovatief kwaliteitssysteem voor productontwikkeling en -realisatie. Ready 2 Tack staat voor "Klaar om te Wenden", gereed om van koers te veranderen. Het proces omvat drie belangrijke stappen:


Analyse & Advies


R2T voert een grondige analyse uit van uw kwaliteitsorganisatie en presenteert een gedetailleerd implementatieplan. We betrekken direct uw medewerkers, zodat zij vertrouwd raken met de applicatie waarop het kwaliteitssysteem is gebaseerd.


Implementatie & Uitvoering


We begeleiden uw team bij de gestructureerde uitvoering van uw realisatieprocessen. Hierbij installeren we processen, templates, checklists, richtlijnen en geautomatiseerde formulieren. We zorgen ervoor dat uw medewerkers zich comfortabel voelen in de nieuwe omgeving en dagelijks profiteren van de mogelijkheden die het systeem biedt.


Voortdurende Verbetering


Zodra de operationele processen zijn ingevoerd en uw team gewend is aan het nieuwe kwaliteitssysteem, richten we ons op continue verbetering. R2T ondersteunt bij het opzetten van een structuur voor voortdurende verbetering en het handhaven van een consistente uitvoering. Het uiteindelijke doel is dat uw organisatie zelfstandig werkt aan het continu verbeteren en innoveren van het kwaliteitssysteem.